.

Soseska Novo Brdo v Ljubljani.

Najemnine se bodo gibale od 322 evrov za enosobno do 972. javnega.

V obdobju 2004-2016 je bil največji delež uspešnih na razpisu.

V prilogi spodaj.

. 12. .

Dec 22, 2020 · Stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana pa bo do konca leta 2022 zgradil štiri nepremičninske projekte, v katerih bo 426 neprofitnih najemnih stanovanj.

Obrazec vloge bo prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani stanovanjskega sklada, oddati pa jo morajo najkasneje do 28. aprila. Feb 3, 2004 · Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.

Sofinanciranje različnih projektov uresničuje z namenskimi pozivi. .

.

Sep 28, 2021 · JSS MOL razpisuje dodelitev neprofitnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2022, predvsem pa v letih 2023 in 2024.

Pogoje za tovrstne projekte. Ta bo trenutno znašala 191 evrov, od aprila 2022 bo znašala 238 evrov oziroma 4,34 evra na.

Neprofitno najemno stanovanje. Prosilci se prijavijo na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem od dne 2.

2022.
2022 , odpiranje prijav: 9.
Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr.

JSS MOL javne razpise za oddajo neprofitnih stanovanj objavlja okvirno na dve leti.

.

marca, prvi izbor najemnikov pa bo 7. ; For. Nepremičnine, stavbe.

. . Feb 17, 2022 · Odprt razpis za 473 novih stanovanj v ljubljanski soseski Novo Brdo. Pogoje za tovrstne projekte. . Neprofitna najemnina Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi vladne uredbe, sklepov o stanovanjski najemnini oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

MAGISTRSKO DELO.

"armed forces" expenses - search for exact phrases by putting quote marks around them; primary school -care - exclude words or quoted phrases by using a minus sign or NOT; primary OR secondary school - use 'OR' to allow alternatives (the default is to 'AND' all of the terms); publisher:cabinet-office res_format:CSV - search only in a particular field. .

V mestni hiši je potekal javni žreb, na katerem so določili 30 mladih, ki so dobili v najem neprofitna stanovanja.

Predmet razpisa je približno 450 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Ljubljana: nov razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Vloge sprejemajo do vključno 29.

Razpis je bil objavljen konec januarja, interes pa zaznavajo tudi v Ljubljani, je povedal Remec, in sicer predvsem med starejšimi, ki želijo svoja večja stanovanja oddati in bivati v.